Info / Sidste nyt

 

Viking Run 2024 INFO

For at få den bedste oplevelse ud af Viking Run træffet, er der nogle praktiske informationer der er gode at kende på forhånd.

 1. Der er kun adgang for USA biler.
 2. Der er IKKE adgang for El biler.
 3. Ikke USA produceret autocamper, disse har også adgang til Viking Run på træfpladsen ifølge med en USA bil.
 4. Træfpladsen og campingpladsen ligger på samme område, altså hele Dyrskuepladsen.
 5. Når weekend billetten eller camping billetten er betalt er strøm, vand, bad, livemusik, underholdning og morgenmad inkluderet alle dagene.
 6. Der vil også være adgang til handicap bad og toilet.
 7. Området er indhegnet, og der er kun adgang for publikum der har betalt entre.
 8. Der vil være professionelt vagtpersonale samt crew fra Viking Run’s personale på pladsen under træffet.
 9. Træffet er åbnet for publikum fredag og lørdag.
 10. Klubmedlemmer fra andre klubber kan campere sammen, hvis de køber billetterne i samme stat (dog stadig efter campingreglementet).
 11. Da træffet er omfattet af den normale færdselslov, er det ikke tilladt at køre på pocket bike og lign. på træfpladsen.
 12. Max hastighed på pladsen 20 km.
 13. Burnouts er kun tilladt på ”Brænderpladsen”.
 14. Hunde på pladsen er tilladt, men skal holdes i snor.

Viking Run 2024 campingreglement:

 1. Følg altid anvisningerne fra medarbejderne på stedet.
 2. Højt musik efter kl. 03.00 er ikke tilladt på pladsen.
 3. Det er IKKE tilladt at have nogen form for åben ild på pladsen. Grilning skal foregå på de anviste grillpladser.
 4. Camping er kun tilladt på de anviste områder.
 5. Campingvogne, telte og biler må IKKE placeres sammen.
 6. Bilerne skal holde på de afmærkede parkeringspladser (modsat telte og campingvogne).
 7. Campingvogne SKAL placeres med 3 meters mellemrum i campingvognsområdet. Det er dit ansvar at sikkerhedsafstanden bliver overholdt når du camperer.
 8. Telte må kun ligge i det afmærkede teltområde.

Viking Run 2024 info in English:

In order to get the best experience out of the Viking Run 2024, here is some practical information that is good to know in advance.

 1. Access allowed only for USA cars.
 2. Electric cars are NOT allowed regardless of where they come from.
 3. Non USA produced motorhomes, will also have access to Viking Run 2024 if accompanied with an USA car.
 4. The Viking Run 2024 and the campsites are located in the same area, at Dyrskuepladsen, Roskilde.
 5. If you buy a weekend ticket or camping ticket, electricity, water, shower, live music, entertainment and breakfast are included all days.
 6. If you are handicapped, there will also be access to shower and toilet.
 7. The area is fenced off, so access is only available with paid admission.
 8. There will be professional security staff and crew from Viking Run's staff on the site 24 hours a day.
 9. The event is open to the public on Friday and Saturday.
 10. Club members from other clubs can camp together if they buy the tickets for the same state location (but still according to the camping regulations).
 11. Viking Run 2024 is covered by the normal traffic laws, it is not permitted to ride a pocket bike or similar at Viking Run 2024.
 12. Maximum speed at Viking Run 2024 is 20 km.
 13. Burnouts are ONLY allowed in the "Burnout Area".
 14. Dogs on the site are allowed, but only when kept on a dog leash.

Viking Run 2024 camping area regulations:

 1. Always follow the instructions from the staff on site.
 2. Loud music after 03.00 is not allowed at any location.
 3. Designated grilling areas are the only location where open fire is permitted.
 4. Camping is only permitted in the designated areas.
 5. Caravans, tents and cars may NOT be placed together.
 6. Cars must stay in the marked parking spaces (across from tents and caravans).
 7. Caravans MUST be placed 3 meters apart in the caravan area. It is your responsibility that the safety distance is respected when you are camping.
 8. Tents are only allowed in the marked tent area.