Billetter / Tickets

Billet salget til Viking Run 2024

Billet salget starter 30. November 2023

Entré priser på Viking Run 2024

Campingvogns billet inkl. 1 weekendbillet kr. 850,00

Weekend billet kr. 450,00

Telt billet inkl. 1 weekend billet kr. 600,00

Dags billet kr. 130,00

Gratis adgang for børn fra 0-15 år IFØLGE med voksne.

OBS. Der er kun adgang til Viking Run torsdag, hvis billetten er købt på internettet. Købes billetten ved indgangen, kommer man først ind fredag kl. 10.00.

DER KAN BETALES MED DANKORT/VISA ELLER ANDRE TYPER AF

BETALINGSKORT I INDGANGEN, SAMT MOBILEPAY (KUN PÅ BELØBET).

Købte billetter refunderes ikke.

Ticket sales for Viking Run 2024

The ticket will be released November 30th 2023

Ticket to Viking Run 2024

Caravan ticket including 1 weekend ticket DKK 850,00

Weekend ticket DKK 450,00

Tent ticket including 1 weekend ticket DDK 600,00

Day ticket DKK 130,00

Free access for children from 0-15 years ACCORDING with adults.

NOTICE: Only access to Viking Run Thursday, if the ticket is bought at the internet. If the ticket is bought at the entrance, you have access Friday at 10:00 AM.

PAYMENT POSSIBLE WITH DANKORT/VISA AND OTHER MAJOR

CREDITCARDS AT THE ENTRANCE (ONLY EXACT AMOUNT).

Purched ticket will not be returned.